Home

Nemožné? To je náš
každodenní chléb.
Pepa Group
je dokonalým
setkáním zážitků a vášní.

Specializujeme se na přepravu nadměrných a speciálních nákladů, zvedání autojeřáby, manipulaci s železničními vozidly, správu outsourcovaných skladů, a to jak pro Itálii, tak pro Evropu. Každá objednávka je řešena inženýrským přístupem od fáze naslouchání potřebám až po plánování a realizaci. Vyvíjíme projekty na míru, jež pomáhají těm, kteří se na nás spoléhají, dosáhnout maximálního výsledku v co nejkratším čase a s přiměřenými náklady.

Řešení problémů:
Dovednosti, prostředky a řešení

Máme integrovaný systém specializovaných a inovativních prostředků, lidí, dovedností, postupů, ale především řešení. Jsme zvyklí pracovat v extrémních podmínkách, závislých na vnějších faktorech, a to i v omezených nebo obtížných prostorech; pracujeme kompetentně, flexibilně, přesně na čas a naší silnou stránkou je schopnost řešení problémů v reálném čase; kromě toho disponujeme zavedenými odbornými znalostmi navrhování, řízení a koordinace jakéhokoli požadavku na přepravu, manipulaci nebo zvedání.
Díky našemu technickému oddělení, zákaznickému servisu, který je k dispozici nonstop, a informačním systémům jsme schopni nabídnout jednoduchá řešení složitých problémů.

Technologie: Dynamičnost,
Inovace

Neustále inovujeme, využíváme nejmodernější technologie a předbíháme trendy.Pepa Group se dynamicky vyvíjí v oblasti vzdělávání a získávání lidských zdrojů, nových dopravních prostředků, technologických inovací, nových logistických struktur a nového tržního vývoje.
Skupina je v současnosti vnitrostátním referenčním subjektem, pokud jde o přepravu obecně, se zvláštním zřetelem na silniční přepravu nadměrných a speciálních nákladů, zvedání autojeřáby a leteckými plošinami, přepravu železničních vozidel, správu a outsourcovanou realizaci průmyslových prostor a skladů.
Služby a technologie se dnes doplňují díky využití maximálně bezpečného satelitního systému GPS, který je vyroben na míru pro potřeby Pepa Group a zobrazuje polohu a trasy vozidel.