Autorita, spolehlivost,
zkušenost

Certifikace a styl
potřebné ke spolupráci s vládami a institucemi